PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Supervision

Psykologisk Klinik tilbyder supervisionsforløb ud fra en kognitiv og relationel tilgang. Fra mine tidligere ansættelser indenfor Sundhedsvæsenet og specialundervisningsregi har jeg mange års erfaring med supervision af fagpersonale, der arbejder professionelt med mennesker.

Der tilbydes supervision af psykologer med henblik på opnåelse af autorisation og specialistuddannelse. Endvidere tilbydes supervision af sagsbehandlere, læger, plejepersonale, lærere, pædagoger og øvrige faggrupper, som arbejder med mennesker, som har brug for deres nærvær, omsorg og støtte.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe og kan finde sted i Psykologisk Klinik eller på arbejdspladsen. Formålet med supervisionen vil ofte være, at den enkelte får hjælp og støtte til at udvide sit faglige repertoire hvad angår refleksion, handlemuligheder, principper og metoder i forhold til problemstillinger i det daglige arbejde. Fokus vil typisk være på enkeltsager, supervision i opbygning, evaluering eller forbedring af arbejdsgange, fokus på den professionelle relation og mulighed for supervision af personlig stil i varetagelsen af arbejdsopgaver. Dette alt efter hvad vi aftaler.

Kontakt mig for at få et tilbud.