PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Tilbud til pårørende

Psykologisk Klinik tilbyder vejledning og støttende samtaleforløb for pårørende, individuelt eller i gruppe. De pårørende er oftest den vigtigste støtte for den syge eller tilskadekomne, men vil ofte selv befinde sig i en situation, hvor tilværelsen er forandret og der kan være behov for støtte til at etablere en dagligdag på nye præmisser.

Sygdom og mén efter en ulykke kan have ændret den pårørendes rolle i familien, og mange får behov for støtte og hjælp til at afklare deres ændrede livssituation

Pårørendegrupper

Pårørendegrupper iværksættes ved 5 tilmeldte. Tilmelding modtages på tlf. 50 62 07 20 og på mail@psykologisk-klinik.dk.