PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Mulighed for tilskud

Jeg har overenskomst med sygesikringen og modtager klienter med henvisning fra egen læge.

Klienter uden lægehenvisning skal betale hele honoraret selv, med mindre der er en aftale med en forsikring, socialforvaltning, arbejdsplads eller anden instans om, at de vil støtte økonomisk.

Visse arbejdspladser har tegnet en helbreds­forsikring, som giver ansatte økonomisk tilskud til psykolog­behandling. Kontakt eventuelt din arbejds­giver og hør, om du er omfattet af en sådan ordning.

Er du medlem af Sygeforsikringen danmark, og er blevet henvist til psykolog af egen læge, yder danmark tilskud til op til 12 psykologsamtaler på et år. Er du selvbetaler og medlem af danmark, yder danmark muligvis tilskud til dine samtaler hos mig. Oplys i alle tilfælde om dit medlemskab ved din første konsultation hos mig, så jeg har mulighed for at indrapportere dine behandlinger elektronisk til danmark. Du kan læse mere om tilskudsmulighederne på sygeforsikring.dk.