PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Privatlivspolitik

Indholdet her omhandler information om bl.a. Dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger.

Du ejer dine personlige oplysninger, og skal give samtykke til hvem og hvad de skal bruges til. Ved vores første møde bliver du spurgt om samtykke, og får information om, hvordan dine data bliver håndteret hos mig. Selv har jeg indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikkert.

I forbindelse med min psykologiske behandling af dig er jeg dataansvarlig og forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jvf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Som dataansvarlig kan jeg dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det vil sige, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Tavshedspligt og opbevaring, brug, og vidergivelse af dine oplysninger

Oplysnings- og underretningspligt

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så vi kan finde en løsning. Hvis du fortsat er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Dataansvarlig

Cand. Psych. Autoriseret
Specialist i klinisk psykologi
Margrethe Thormann Rhiger
Cvr. 333 414 82
Holte Midtpunkt 23, 3.
2840 Holte
Tlf. 50 62 07 20
Mail: mail@psykologisk-klinik.dk

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling? Så hjælp mig med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Love og regler

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Denne hjemmeside benytter ikke cookies.