PSYKOLOGISK KLINIK

ved Cand. Psych. Autoriseret Margrethe Thormann Rhiger

Specialist i klinisk psykologi

Adgangsforhold til klinikken

Klinikken vægter højt at kunne benyttes af klienter med funktionsnedsættelser. Klik her for mere information.